Logo

THÔNG BÁO

Về hồ sơ đối với các ứng viên có nhu cầu tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp 

 

        Để chuẩn bị triển khai Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia năm 2018-2019 và các năm tiếp theo, Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo như sau:

        Các ứng viên nộp hồ sơ đề nghị Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp Thư giới thiệu tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia nếu có văn bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, ứng viên cần nộp kèm giấy Công nhận văn bằng do Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo Dục và Đào tạo cấp (không quy định đối với các ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục trong nước cấp).

        Việc bổ sung hồ sơ nêu trên nhằm đảm bảo việc cấp Thư giới thiệu cho các ứng viên đúng thời hạn 10 ngày kể từ ngày Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận đủ hồ sơ của ứng viên và đúng đối tượng tham gia Chương trình lao động kết hợp ký nghỉ tại Australia.

        Các ứng viên tham khảo thông tin về quy trình nộp hồ sơ đề nghị chứng nhận văn bằng và nhận kết quả tại Website: https://cnvb.wordpress.com/

        Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để các ứng viên có nhu cầu tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia năm 2018-2019 và các năm tiếp theo chủ động đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận văn bằng trước khi tham gia Chương trình./.

 

                                                                                                                                          Hà nội, ngày 05/06/2018