Logo

 

THÔNG BÁO

MỞ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TIẾP NHẬN

 HỒ SƠ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG KẾT HỢP KỲ NGHỈ AUSTRALIA NĂM 2017-2018

 

          Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo về việc mở cổng thông tin điện tử để ứng viên nhập thông tin cá nhân đề nghị cấp Thư giới thiệu tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ Australia trong năm tài khóa 2017 – 2018 của Australia, cụ thể như sau:

1. Tiếp nhận 168 ứng viên chính thức và 150 ứng viên dự bị (dự bị cho hồ sơ không đủ điều kiện cấp thư giới thiệu, công dân đăng ký đề nghị cấp Thư giới thiệu nhưng không nộp hồ sơ và dự bị cho hồ sơ đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp Thư giới thiệu nhưng bị phía Australia từ chối cấp thị thực).

2. Thời gian mở cổng thông tin điện tử tiếp nhận hồ sơ của công dân vào 09 giờ sáng, thứ 5 ngày 21/12/2017.

3. Hồ sơ dự bị của ứng viên không được chuyển tiếp sang năm tài khóa mới của Australia 2018-2019.

4. Để biết thêm điều kiện tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ, công dân tham khảo tại website của Đại sứ quán Australia tại đây.

         Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để công dân Việt Nam có nguyện vọng và đáp ứng các điều kiện tham gia Chương trình./.