Logo

THÔNG BÁO

MỞ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỂ TIẾP NHẬN THÊM

 HỒ SƠ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG KẾT HỢP KỲ NGHỈ AUSTRALIA

 

            Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo tiếp tục mở cổng thông tin điện tử để tiếp nhận thêm hồ sơ còn thiếu và hồ sơ dự bị của công dân đề nghị cấp Thư giới thiệu tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ Australia trong năm tài khóa 2016 – 2017 của Australia, cụ thể như sau:

1. Tiếp nhận thêm 12 hồ sơ chính thức còn thiếu và 50 hồ sơ dự bị (dự bị cho hồ sơ không đủ điều kiện cấp thư giới thiệu, công dân đăng ký đề nghị cấp Thư giới thiệu nhưng không nộp hồ sơ và dự bị cho hồ sơ đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp Thư giới thiệu nhưng bị phía Australia từ chối cấp thị thực).

2. Thời gian mở cổng thông tin điện tử tiếp nhận hồ sơ của công dân vào ngày 24/05/2017.

3. Hồ sơ dự bị của ứng viên không được chuyển tiếp sang năm tài khóa mới của Australia (01/07/2017-30/06/2018).

4. Để biết thêm điều kiện tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ, công dân tham khảo tại website: dolab.gov.vn hoặc laodongkynghi.dolab.gov.vn.

        Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để công dân Việt Nam có nguyện vọng và đáp ứng các điều kiện tham gia Chương trình./.