Logo

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Chương trình Lao động kết hợp Kỳ nghỉ. Hiện tại Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đã nhận được 200 hồ sơ chính thức và 50 hồ sơ dự bị đề nghị cấp Thư giới thiệu. Do vậy, hệ thống đăng ký tham gia chương trình của Cục tạm dừng việc nhận đăng ký thêm ứng viên. Nếu quý vị đã được Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cấp Thư giới thiệu, quý vị nên bắt đầu nộp hồ sơ xin thị thực với Đại sứ quán Úc tại Hà Nội.

 

Quý vị vui lòng tham khảo trang mạng của Đại sứ quán để có thông tin về cách thức nộp hồ sơ http://vietnam.embassy.gov.au/hnoi/Visas_and_Migration.html  (tiếng Anh) và http://vietnam.embassy.gov.au/hnoivietnamese/Visas_and_Migration.html (tiếng Việt). Khi nào Cục Quản lý Lao động Ngoài nước được Đại sứ quán thông báo chương trình còn chỉ tiêu, hệ thông đăng ký của Cục sẽ được mở lại cho các ứng viên đăng ký chương trình.  

 

Xin chân thành cảm ơn quý vị!