Logo
CẤP LẠI THƯ GIỚI THIỆU


Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ cấp lại Thư giới thiệu cho ứng viên trong các trường hợp sau: 

a) Thư giới thiệu bị mất;

b) Thư giới thiệu bị hỏng (mờ, rách, cháy ..) 

c) Công dân Việt Nam thay đổi thông tin cá nhân ghi trên Thư giới thiệu đã được cấp.

 

Hồ sơ đề nghị cấp lại Thư giới thiệu cần có: 

a) Tờ khai đề nghị cấp lại thư giới thiệu được tải xuống, in ra từ website này (để in tờ khai đề nghị cấp lại bạn vào mục tra cứu tình trạng hồ sơ, nhập mã hồ sơ và email)

b) Thư giới thiệu đã được cấp. Trường hợp Thư giới thiệu bị mất thì phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã, phường, thị trấn của Việt Nam theo quy định của pháp luật;

c) Trường hợp thay đổi thông tin cá nhân ghi trên Thư giới thiệu, nộp 01 bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc 01 bản sao được chứng thực từ bản chính các giấy tờ chứng minh việc thay đổi thông tin đó.

 

Trình tự cấp lại Thư giới thiệu:

a) Ứng viên nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tới Cục Quản lý lao động ngoài nước. Địa chỉ: 41B Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ cấp lại Thư giới thiệu cho công dân Việt Nam. Trường hợp không cấp lại Thư giới thiệu thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.