Logo
CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG KẾT HỢP KỲ NGHỈ AUSTRALIA

Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Australia về Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ đã được ký năm 2015, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao Cục Quản lý lao động ngoài nước là đơn vị thực hiện chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ đối với ứng viên Việt Nam sang lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia.

Để tham gia chương trình này công dân Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Australia, đăng ký tham gia chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia với Cục Quản lý lao động ngoài nước và được Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp thư giới thiệu với phía Australia. Số lượng ứng viên tham gia chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia hàng năm là 200 người, ứng viên có thị thực lao động kết hợp ký nghỉ của Australia được xuất, nhập cảnh nhiều lần và được phép lưu trú trong thời gian mười hai (12) tháng kể từ ngày nhập cảnh đầu tiên vào Australia.