Logo
Hồ sơ đề nghị cấp Thư giới thiệu

 

1. Tờ khai đề nghị cấp Thư giới thiệu sẽ được in ra sau khi bạn hoàn thành đăng ký tại website này. 

2. Hộ chiếu còn giá trị (ứng viên NÊN nộp hộ chiếu còn giá trị ít nhất 01 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ). 

3. Bằng tốt nghiệp đại học hoặc giấy chứng nhận của trường đại học đã hoàn thành ít nhất 02 năm học đại học chính quy.

4. Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 do cơ quan có thẩm quyền cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Thư giới thiệu.

Giấy tờ quy định tại các mục 2, 3 và 4 ghi trên này là 01 bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc 01 bản sao được chứng thực từ bản chính.